بالا
پایین

بیرون زدگی یا بزرگی گوش خصوصا در کودکان پسر هنگام ورود به مدرسه بسیار شایع می باشد این کودکان اغلب مورد تمسخر اطرافیان و همکلاسی خود قرار میگیرند .به همین دلیل جهت این دسته از بیماران طبق تحقیقات جدیدی که انجام شده است در سن 5 سالگی قبل از ورود به مدرسه این جراحی لزوم پیدا میکند .از آنجا که گوش در افراد سن 5 سالگی به بعد دیگر رشد نمیکند زمان جراحی گوش در سن 5 سالگی مناسب میباشد کیفیت زندگی این بیماران بعد از جراحی به میزان 70 درصد افزایش می یابد.
مراقبت های بعد ازعمل : در این بیماران بعد از جراحی تا 3 روز بر روی گوش نباید بخوابند و از حمام رفتن پرهیز کنند و پس از 7 روز جهت کشیدن بخیه محل جراحی به جراح مراجعه نمایند.

otoplasty 1

otoplasty 2